CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG (3 tin tuyển dụng)

Area Sales Manager (Quản lý khu vực)

Nơi làm việc

Hồ Chính Minh, Thủ Đức, Đồng Nai

Ngày đăng tuyển

29/03/2024

Cửa hàng Trưởng (Đi làm ngay)

Nơi làm việc

Nguyễn Văn Tăng, Phú Châu, Lạc Long Quân, Trần Não, Ni Sư Huỳnh Liên

Ngày đăng tuyển

12/03/2024

Dược Sĩ Bán Hàng (Đi làm ngay)

Nơi làm việc

Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Tăng, Phú Châu, Bình Đa, Tân Biên, Hòa Hảo, Lê Văn Thinh, Linh Xuân, Trần Não, Ni Sư Huỳnh Liên, Lạc Long Quân, Huỳnh Văn Bánh

Ngày đăng tuyển

12/03/2024

Liên hệLiên hệLiên hệ